översvämning i finjasjön vintern 2017 - 2018

Under sommaren 2017 varnade man för låga grundvattennivåer i vårt land. Det hörde sannolikt "vädergudarna", för hösten 2017 blev mycket nederbördsrik, vilket ledde till att Finjasjön och dess omgivningar fylldes av vatten i mängd. Vid årsskiftet hade sjöns nivå stigit från 42,5 till 44,7 m ö h. D v s mer än två meter över normalvattenståndet. I förhållande till den stora översvämningen 2002 är nu vattennivån endast 70 cm under det årets högstanivåer. Nedan ser vi några bilder från sjön och dess omgivningar.