Bioblitz 2018  - Änglarp och gårdsjön

Förbereds nu och genomförs 9 alt 10 juni 2018.

2018-03-23: Gårdsjön med gårdssamlingarna i Änglarp uppe till höger i bild.

Bioblitz är en inventering av olika organismer inom ett begränsat område och under begränsad tid. Syftet med en bioblitz är att upptäcka, räkna, kartlägga och lära mer om de levande varelserna inom området men också att öka intresset för biologisk mångfald och förståelsen för att skydda och vårda värdefulla områden. Detta är tredje året som GBF genomför en bioblitz. 
Vilket område inventerar vi: Änglarps by med Gårdsjön och omgivande skogar, högmossar, fält och åkrar. Området ligger ca 6 km N Röke. 
Vilka deltar: Fågel-, flora-, småkryps- och digitalFOTOgruppen men även övriga medlemmar inom GBF. 
När inventerar vi: Lördagen den 9 juni, samling vid Änglarps by längs västra vägen mellan Röke och Vittsjön (se karta på vår hemsida www.gbfnatur.se) kl 08:00 och vi håller på framåt eftermiddagen. Reservdag (p g a vädret): Söndagen den 10 juni! 

2018-03-23: Änglarps by
2018-03-23: Äldre barrskog