Aktuella bilder från juli - december 2020

Här finner du enstaka bilder från andra halvåret 2020.  Klickar du på bilderna försto-ras de!

* Juli
I motsats till juni månad blev juli ovanligt kall med flera lågtryckspassager. Någon natt sjönk temperaturen ner mot 6 gr Celsius!

* Augusti
Månaden blev både varm, kall och regnig - d v s en ganska vanlig svensk sommar.

Brun sandjägare på Åhusfältet

* September

Gäss, svanar och tranor vid nordvästra Finjasjön 2020-09-05