säljbrev bildföreläsningar 2018 - 2019

Kontakt:
thomas@clangula.se eller
070-331 61 26

I detta bildprogram får du följa hur Göingebygdens Biologiska Förening arbetar med att bevara den biologiska mångfalden inom sitt verksamhetsområde. Många vackra bilder på växter och djur inom framförallt Hässleholms kommun. Tid: cirka 60 minuter jämte ev frågestund.

Med vackra bilder och intressant tal presenteras Hovdalaområdet ur ett brett perspektiv; kulturaktiviteter som "Medeltidsdagarna", "Skördefesten" och "Berättaraftnar" men även områdets mångskiftande natur med "NaturNatten", "Fågelskådningens Dag" och andra naturexkursioner.       Tid: cirka 60 minuter jämte ev frågestund.