säljbrev bildföreläsningar 2020 - 2023

Kontakt:
thomas@clangula.se eller
070-331 61 26

I detta bildprogram får du följa hur Göingebygdens Biologiska Förening arbetar med att bevara den biologiska mångfalden inom sitt verksamhetsområde. Många vackra bilder på växter och djur inom framförallt Hässleholms kommun. Tid: cirka 60 minuter jämte ev frågestund.

Med vackra bilder och intressant tal presenteras Hovdalaområdet ur ett brett perspektiv; kulturaktiviteter som "Medeltidsdagarna", "Skördefesten" och "Berättaraftnar" men även områdets mångskiftande natur med "NaturNatten", "Fågelskådningens Dag" och andra naturexkursioner.       Tid: cirka 60 minuter jämte ev frågestund.

En föreläsning som ger en övergripande bild av vårt grannland i söder, Polen. Vi besöker huvud-sakligen landets södra delar, d v s områdena runt Krakow och Zakopane. Vi tittar både på kultur och natur i ett vackert landskap strax norr om bergskedjan Karpaterna.

Inom Sverige har vi drygt 2,6 miljoner trädgårdar - och är därför viktiga, då det gäller att bevara den biologiska mångfalden. Vi får följa vad som händer i en vanlig liten villaträdgård under de olika årstiderna - och även få tips på hur man ökar den biologiska mångfald!