Kräl- och groddjur

Klicka på en bild och växla därefter bilder med hjälp av tangentbordets piltangenter.

Möten med kräl- och groddjur är alltid spännande och fascinerande, även om det ibland sker med en skräckblandad förtjusning.