Aktuella bilder från januari - juni 2022

Här finner du enstaka bilder från första halvåret 2022.
Klickar du på bilderna förstoras dessa!

* Januari 2022
Vintermånaderna blev nederbördsrika, vilket ledde till kraftiga översvämningar i Finjasjöns vatten-system - jämförbara med vintern 2020.

Svåra översvämningar vid Finja båthamn

* Februari 2022

Grönsiskorna kom till vår fågelmatning sent på vinterhalvåret

* Mars 2022
Februari blev en mycket solig månad och därmed extremt nederbördsfattig. Detta gjorde att de svåra översvämningarna i Finjasjöns vattensytem började ge vika!

Bokskogen vid Dalleröd vintern 2022

* April 2022
Även april månad blev solig med kalla nätter och ringa nederbörd.

Sädesärla vid Magle våtmark

* Maj 2022

Hammarmölle damm i början av maj månad - kommer tyvärr att rivas ut nu under sommaren.

* Juni 2022