åraslövs mosse 2014-07-04

Vi samlas vid 08:30 på parkeringsplatsen vid ingången till naturreservatet Åraslövs mosse. Vi är ett drygt tiotal GBF:are som fått möjlighet att följa med Pål Axel Olsson på en guidad insektsvandring till de fällor han satt upp kvällen före.
Vi noterar sång från talrika gransångare och enstaka gul- och grönsångare. Vi hör även sång från gärdsmyg och svarthätta. En glada flyger över.

Vi vittjar en 5-6 insektsfällor - och ser att fångstresultatet är gott. Pål Axel artbestämmer de olika mätarna, spinnarna och flyna med imponerande säkerhet, samtidigt som de avfotograferas. Riktigt spännande att se vilka fynden blir; ibland en stor videsvärmare och ibland ett litet sumpmetallfly.
Vi har även turen att se två hanar av den stiliga fjärilen sälgskimmerfjäril.

Ute på själva mossen ser vi gott om jungfru marie nycklar och kärrknipprot, samt överblommade vaxnycklar. Vi noterar även sällsynt loppstarr. Några sotnätfjärilar fångas med håv - en sällsynt art i Skåne. Under sommaren ska mosseplanet slås med lie, i syfte att hindra bladvassen från att vandra in.

Dagen avslutas med ett besök på ängarna vid Brantaberg. Här hittar vi vitfläckiga guldvingar, busksnabbvingar och fina exemplar av silverstreckade pärlemorfjärilar. I kanterna växer snår av slån, vilket passar den sällsynta busknabbvingen utmärkt. Vi noterar även ängsklocka och hässleklocka.

Det är roligare att lära tillsammans!
Almfläckmätare
Brunfläckig lundmätare
Videsvärmare
Röd körsbärsgump
Dagfjärilsmätare
Sumpmetallfly
Ekorrespinnare
Kärrknipprot med myror
Naturstudier på nära håll
Sälgskimmerfjäril och det öppna mosseplanet
Med Facebooksidan "Intressanta fynd av insekter i Sverige" får du hjälp med artbestämning