SALtoluokta 2014-09-15--18

Under perioden 15 till 18 september besökte vi Saltoluokta fjällstation invid Stora Sjöfallets nationalpark. Ett mycket vackert fjällområde med långsmala sjöar, mäktiga fjäll och skogar som brann i höstens sprakande färger. Besöket var föranlett av en konferens för Studiefrämjandets distriktschefer och det blev min sista före pensioneringen.
En av dagarna gjorde vi en vandring upp till Stora Sjöfallet, som numera är "en skugga av sitt forna jag"! Se bifogad reseberättlse här!

Före regleringen av Stora Sjöfallet var det Europas mest vattenförande vattenfall.
Idag är det en skugga av sitt forna jag; Hermelins fall.

Sjön Langas vid Saltoluokta fjällstation 2014-09-16