Foto: Victor Martinsson

Andfågelräkningar i finjasjön, magle och stoby våtmarker 2015

Vi genomför fyra räkningar: Januari, mars, maj och september.

Januariräkningen söndagen den 18 januari

Här kan du ladda hem en pdf-fil från räkningen

Artikel i tidningen Norra Skåne:
se även tidningsartikeln i Norra Skåne

Marsräkningen söndagen den 15 mars

Panoramautsikt (180 grader) från Finja fågeltorn

Sång av bofink (några platser), gärdsmyg och talgoxe. Observerades sävsparvar, en varfågel, 34 tofsvipor och 30-talet starar. Hördes ropande gröngölingar (2 ex).

Här kan du ladda hem en pdf-fil från räkningen.

Skrattmåsen har kommit till Finjasjön Foto: Lennart Björkquist

Majräkningen söndagen den 10 maj

Här kan du ladda hem en pdf-fil från räkningen!

Finjasjön låg nästan spegel-blank vid dagens räkning.
Till höger: Ebbe kom med sina holkar, bl a ett "höghus".

Skrattmåsarna har etablerat en stor koloni ute på Lillön. Sannolikt häckar fler än 200 par på ön!

Septemberräkningen söndagen den 13 september

Här kan du ladda hem en pdf-fil från dagens räkning!