finjasjöns fåglar hösten 2015

Sångsvanar, grågäss och bläsänder framför plattformen "Slingra dig!.

Vid vår årliga andfågelräkning i Finjasjön i mitten av september i år noterades drygt 3 000 fåglar i sjön (se andfågelräkningar). Under de senaste tio åren har antalet rastande änder i sjön under hösten ökat till det tredubbla. En dryg månad senare, i sista halvan av oktober, nås en sträcktopp, som i år resulterade i uppskattningsvis 8 000 individer (!). Jag tror jag vågar dra slutsatsen att så många individer har inte funnits i sjön sedan vi började andfågelräkningarna i sjön 1969! Även i fjor var det många individer i sjön (se Finjasjön i oktober 2014). 
De dominerande arterna i oktober i år har varit grågås (1 000 -1 500 ex), bläsand (1 500 - 2 000 ex), sothöna (500 - 1 000 ex), vitkindad gås (500 - 1000 ex) och kricka (500 ex) samt tofsvipa (200 - 400 ex).
Andra arter har varit gräsand, skedand, snatterand, vigg, knipa, tundrasvan, trana, smådopping, havsörn, blå kärrhök, skäggmes m fl.
En i sanning oförglömlig höst vid Finjasjön!

I denna mäktiga fågelflock hittar du grågäss, bläsänder, skedänder och vardera ett exemplar av kricka och snatterand.

OBS! Klicka på en av de små bilderna och växla därefter bilder med tangentbordets piltangenter!

En flock grågäss lyfter från vattnet framför Finja fågeltorn.
Bläsänder och tre skedänder (honfärgade).

Sedan 1992 har man mer eller mindre regelbundet fiskat vitfisk (cyprinider) i Finjasjön med syftet att skapa en friskare och mindre näringsrik sjö. 

Grågäss, sångsvanar, bläsänder och tofsvipor strax väster om Almaåns utlopp ur sjön.