räkning av kajor i hässleholms centrum 2015

Räkningen har genomförts i månadsskiftet jan-febr under senare år. I år den 3 februari.

En panoramabild över Hässleholms centrum 2015-02-03

Årets räkning blev något annorlunda i förhållande till tidigare räkningar. Förvisso såg vi ett drygt 50-tal tamduvor, vilket är normalt men vi såg väldigt få kajor. Kanske några hundra, dock ej över 500 individer totalt. Trots bra väder utfördes det inte heller några gemensamma flygövningar. Därmed fick vi inga möjligheter att fotografera den samlade flocken - och därmed inte heller möjlighet att från ett fotografi räkna varje individ!
När vi talade med inneboende i den fastighet vi räknar kajorna från, kunde de meddela att de uppfattat att antal kajor varit lika många i år som tidigare år. I vanliga fall brukar det vara 3 000 -
4 000 individer. Vi får göra en kontrollräkning om några dagar!

Söndagen den 8 februari gjordes ett nytt försök att räkna stadens övernattande kajor. Nu med ett helt annat resultat: Ett flertal flockar samlades på husen i stadsdelen Väster. I skym-ningen kom hela flocken på vingar och en bild på densamma visade på nästan 3 000 kajor (individerna räknas en och en från ett fotografi). Eftersom några kajor inte kom med på bilden bedömer vi att antalet kajor var 3 000 - 3 500 individer. Således ungefär det antal övernattande kajor vi haft under senare år.
Statistik avseende avskjutning av bl a kajor 2014 - Se nedan!

Lennart Mattsson, Arne Gustavsson och Thomas Johnsson

Spår av kajor
Se den i vitögat!
Vacker utsikt i skymningen över järnvägsstationen och stadsdelen Väster.
Flockarna med kajor var till individantalet små och splittrade i ett flertal grupper.
I lä för nordanvinden på taket till fastigheten strax ostnordost om järnvägsstationen
Utsikt över Stortorget och kyrkan.