- 2016 -
                         få utlandsresor och många lokala inventeringar

Antalet besök på min hem-sida under 2016: 3.250

Antalet unika besök under 2016: 1.623

Antalet visade sidor under 2016: 6.346

Klicka på bilderna, så förstoras de!

"Storksläppet" 30 juli 2016

Söndagen den 30 juli släppte man ut 112 vita storkungar ur årets kullar i Skåne

bioblitz vid dalleröd 2016

Lördagen den 13 augusti genomförde GBF sin första s k bioblitz

Rundresa i skottland 2016

I månadsskiftet augusti-september besökte vi under två veckor Skottland

fågelbordets gäster

Vintern är i antågande och det är åter dags att hjälpa småfåglarna med sitt födosök
 

donaudeltat maj-juni 2016

Under en vecka besökte vi Rumänien och Donauflodens mäktiga delta. Mängder med fåglar observerades.

Årets fågelinventeringar

* Andfågelräkningar (fyra per år)
* Kajräkning (januari)
* Finjasjöinventering (maj-juli)
* Våtmarksinventering (maj)