bioblitz vid guldkusten och dalleröd 2016

Lördagen den 13 augusti

Lördagen den 13 augusti genomförde Göingebygdens Biologiska Förening (GBF) en s k ”Bioblitz” på Hovdalafältet, mellan Guldkusten och Dallerödsklinten (se ovanstående bild). Detta är första gången i Göinge!
"Bioblitz (även skrivet BioBlitz), är en intensiv period av biologisk inventering av ett specifikt område. Vanligtvis äger det rum under 24 timmar och involverar experter och amatörer, som inventerar alla levande organismer inom området. Boiblitzar genomförs årligen över hela världen, och de årliga resultaten ger ovärderlig data för att mäta förändringar i den biologiska mångfalden.
Syftet med en bioblitz är att upptäcka, räkna, kartlägga och lära mer om de levande varelserna inom området. Det ger också vetenskapsmän möjlighet att genomföra fältarbete tillsammans med amatörer och utöka områdets lista över förekommande arter. Det syftar även till att öka intresset för biologisk mångfald och förståelsen för att skydda och vårda värdefulla områden” (ur Wikipedia).
Vi har knappt haft sämre väder under hela sommaren, än när vi idag genomförde vår första bioblitz. Ihållande duggregn och frisk vind. GBF:are är dock ett tåligt släkte som tog det hela med ro och letade växt- och djurarter så det stod härliga till! Fågel-, flora- och småkrypsgrupperna spred ut sig i terrrängen, efter det att Pål Axel Olsson visat oss nattens fångst av nattflyn och skalbaggar. Digital-FOTOgruppens medlemmar hängde på med smattrande kameror.
Som tur var blev huvuddelen av lunchrasten regnbefriad, och vi lät oss väl smaka av pastasallad med kyckling och grönsaker.
Under dagen noterades totalt följande antal arter: Kärlväxter (247 arter), mossor (42 arter), lavar (13 arter), svampar (32 arter), alger (1 art), ryggradslösa djur (142 arter), fåglar (48 arter), grod- och kräldjur (4 arter) samt däggdjur (2 arter). Totalt 531 arter.  Listan börjar nu bli komplett  -  fler arter  kan eventuellt tillkomma!
Speciellt intressanta observationer: Årsunga individer av havsörn, den några milimeter stora svampen stråhätta (Resinomycena saccharifera), mikrofjärilen punksvampmal, Europas minsta skalbagge - ca 0.5 mm lång - Baranowskiella ehnstromi och ....

Du hittar en rapport från arrangemanget här!

Nu vittjas nattens ljusfälla på nattflyn och skalbaggar

Dödgrävaren - en skalbagge som är vackrare än sitt namn!

Magnus - en stolt svampploc-kare med en stolt fjällskivling.

Här nedan hittar du några ögonblicksbilder från vår bioblitz. Klicka på de små bilderna och växla sedan bilder med hjälp av tangentbordets piltangenter!

Inom GBF har vi trevligt tillsammans och utbyter erfarenheter och kunskaper med varandra.