Fågelinventeringar under året 2016

* Andfågelräkningar (fyra per år)
* Kajräkning (januari)
* Finjasjöinventering (maj-juli)
* Nationella våtmarksinventering (maj)

Andfågelräkning söndagen den 17 januari
Vi var tolv personer som i kyligt väder räknade andfåglar i Finjasjön (dess till- och frånrinnande vattendrag), Magle våtmark (främst A-dammen), Hembygdsparken och Hörlinge- och Almaån.
Resultatet framgår av nedanstående sammanställning:

Kajräkning torsdagen den 28 januari i centrum av Hässleholm
Arne Gustavsson och jag genomförde räkningen mellan klockan 16:10 och 17:10. Vädret var relativt behagligt, trots frisk vind.

Andfågelräkning söndagen den 13 mars
Vi var 13 personer som räknade fåglar i Finjasjön, Magle och Stoby våtmarker. Vädret var vindstilla om än lite kyligt under ett grått molntäcke. Du ser resultatet nedan.

Andfågelräkning söndagen den 8 maj.
Vi var tio räknare som inom ramen för "Fågelskådningens Dag" räknade andfåglar, vadare, rovfåglar och vissa "sjöbundna" tättingar i Finjasjön, samt andfåglar i Magle och Stoby våtmarker. Du ser resultatet nedan! Vädret var det bästa tänkbara; soligt och vindstilla!

Nationella våtmarksinventeringen 2016:
Jag inventerar tre våtmarker, nämligen Hörlinge ängar och den nyanlagda "Våtmark Mölleröd", bakom Mölleröds kungsgård samt "Våtmark Ljungamöllan".

Inventering av Finjasjöns häckfågelfauna 2016
Inventeringen genomfördes under perioden 2016-05-15 -- 06-15 och med två ungfågelkullräkningar den 18 juni och den 16 juli. Vi var 16 personer som var engagerade i räkningen. Resultatet redovisas nedan - och jämförs med liknande inventeringar 1976 och 1985.
Vi noterar att det totala antalet häckande par i det närmaste halverats i förhållande till inventeringen 1985!

En sammanfattning:
* Grågåsen är den art som står för den största ökningen; 1 par 1985 och minst 29 par 2016! 
* Skäggdoppingen är den art som står för den största minskningen; 206 par 1985 och cirka 45 par 2016! 
* Lika glädjande som det stora antalet rastande andfåglar under hösten är, lika sorgligt är det minskande antalet häckande fåglar i Finjasjön! 
* I år noterade vi extremt gott om undervattenvegetation i sjön; ålnate, axslinga, vattenpest mm. 
* Det är viktigt att sjöns restaurering fortsätter, att vi sätter upp fler holkar för knipa och storskrake och att strandskyddet förblir intakt i sjöns nordvästra del (från Finjasjö park till Mjölkalånga båtplats)! 

Du hittar inventeringsrapporten här ---

Andfågelräkning söndagen den 18 september
Vi var nio räknare som under några timmar räknade samman drygt 3 800 individer. Den högsta septembersiffran sedan räkningarna startade 1970! Störningar från jagande havsörnar och fiskande människor gör dock resultatet något osäkert!