Det stora "storksläppet" vid Hemmestorps mölla 2016

Söndagen den 30 juli

Cirka 800 personer kom för att se när man släppte ut 112 unga vita storkar ur sitt hägn. Platsen var Hemmestorps mölla invid Klingavälsån i södra Skåne. Före själva "släppet" informerade Rickard Lehman (Skånes Naturskyddsförening), Staffan Åkeby (Skånes Ornitologiska Förening) och Emma Ådahl (projektledare från Storkprojektet) om själva projektet, vars syfte är att återskapa en frilevande population av vita storkar i södra Sverige. Storken häckade spontant sista gången i Sverige 1954. Med stöd av sponsorer och ett flertal volontärer har man lyckats utveckla verksamheten, så att man under senare år kunnat föda upp hundratalet ungstorkar varje år. Meningen är sedan att de ska flytta söderut, helst till Afrika, för att sedan (efter 3-4 år) återkomma som häckande fåglar i Skåne.
Man ser för närvarande positivt på möjligheten att nå det målet inom några år. Parallellt med uppfödningen måste man även arbeta med att återställa/skapa nya våtmarker, för att den vita storken ska trivas i landskapet.

Paul "Palle" Wiberg, Hässleholm, en av eldsjälar-na bakom projektet.

Mängder med åskådare kom för att ta del av det intressanta och spektakulära skådespelet.

Exakt klockan 13:45 öppnade man så dörren till hägnet, och ungstorkarna vandrade försiktigt ut till friheten, tog till vingarna och svingade sig upp i luften på termik och friska vindar.

Klingavälsån meandrar sig fram just utanför Hemmestorps mölla och genom ett flackt landskap i södra Skåne. Sannolikt en idealisk biotop för häckande storkar.