Fågelinventeringar 2017

* Andfågelräkningar (4 st)
* Vinterfåglar inpå knuten
* Kajräkning
* Våtmarksinventering
* Backsvaleinventering

* Andfågelräkning i januari 2017

* Vinterfåglar in på knuten i januari 2017

* Inventering av kajor i Hässleholm i februari 2017

* Andfågelräkning i mars 2017

* Andfågelräkning i maj 2017

* Våtmarksinventeringar 2017

* Backsvaleinventering maj-juni 2017

* Andfågelräkning i september 2017

Möllerödsmaden 2017-09-18