perstorpsdammarna 2017

Bilder från två besök i april och maj. Klickar du på bilderna så förstoras de!

Fåglasjö och Store damm ligger inom Hässleholms kommun och är en del av de s k Perstorps-dammarna. Vattensamlingarna är egentligen uppdämda dammar, som idag nyttjas av Perstorps AB som vattenmagasin - och som en gång i tiden även nyttjats till att odla karp. Fisken gick då ofta på export till bl a Tyskland.
Sjöarna ligger i ett lätt kuperat skogslandskap och har ett flertal s k ”flytöar”. Av fåglar noteras bl a fiskgjuse, grågås (för femtio år sedan den enda lokalen för häckande par i Skåne!), storlom, sångsvan och trana. Läs mer om området
här!

Tisdagen den 2 maj gjorde DigitalFOTOgruppen en kvällsutflykt till området. Vädret var soligt men lite kyligt och besöket avslutades med varm korv och cider uppe på Hallen, söder om Store damm.

Store damm, utsikt från nordost.
Fiskgjusen
Grågåsen
Gladan
Vid kvart i nio på kvällen gick solen ner över stenskravlet uppe på "Hallen".
Grågäss framför blommande pors i Store damm.
Utsikt från "Hallen" över Store damm.