Söndagen den 13 augusti...
genomförde GBF en exkursion på temat "Trollsländor" vid Magle våtmark. Vädret var inte det mest idealiska med en ganska hård vind och lite kyliga temperaturer. Men vår skicklige ciceron i trollsländornas värld - Magnus Billqvist från Skånes Naturskyddsförening - hittade, detta till trots, ett flertal arter vid våtmarken. I soligt lä fann vi några arter flicksländor (bl a större sjöflickslända och vinterflickslända) och så småningom även de lite större ängstrollsländorna (såsom blodröd och tegelröd ängstrollslända). Vandringen avslutades borta vid "Tormestorpsparkeringen", där vi hade turen att få uppleva två magnifika arter av mosaiktrollsländor; brun resp höstmosaiktrollslända.

Magnus invigde oss i trollsländornas mysterier på ett mycket pedagogiskt och trevligt sätt, och hans entusiasm smittade av sig på oss! Men så är ju också trollsländor särdeles trevliga och estetiskt tilltalande små varelser! Eftersom exkursionen blev synnerligen lyckad borde de tolv deltagarna varit minst det dubbla eller helst det tredubbla! Ett stort tack till Magnus för en trevlig vandring!

Artlista på Artportalen från dagens vandring vid Magle våtmark:
* Pudrad smaragdflickslända (Lestes sponsa) Noterad 
* Vinterflickslända (Sympecma fusca) 2 ex. 
* Sjöflickslända (Enallagma cyathigerum
* Mindre rödögonflickslända (Erythromma viridulum) 1 hane 
* Större kustflickslända (Ischnura elegans
* Brun mosaikslända (Aeshna grandis) 4 ex. 
* Höstmosaikslända (Aeshna mixta) 12 ex. 
* Större sjötrollslända (Orthetrum cancellatum) 1 ex. 
* Blodröd ängstrollslända (Sympetrum sanguineum) Noterad
* Tegelröd ängstrollslända (Sympetrum vulgatum) Noterad 

Att lära känna nya mysterier i naturen är som att "öppna ytterligare ett fönster i själen" - ett "fönster" som skapar glädje och tillfredsställelse! Magnus lär oss om artkaraktärer, parning, flygtider mm.
Vinterflicksländan lever i 8-9 månader
En brun mosaikslända
Sjöflicksländor parar sig
En höstmosaikslända
En större sjötrollslända - Vi såg bara ett exemplar under vandringen.
Brun mosaikslända - dagens största art.