vinterfåglar på bild 2017

              Januari - april 2017

Under vintern kommer du oftast fåglarna nära, framförallt om du utfodrar dem med fröer, talg och andra godsaker. Med hjälp av ett långt tele, lite tålamod och försiktighet kan du då också få bra bilder av de vackra varelserna!
Klicka på en bild nedan, så förstoras den - växla därefter bilder med hjälp av tangentbordets piltangenter!

Fågelarter observerade under vinterhalvåret 2016 - 2017
Matningen påbörjades den 14 oktober och avslutades den 15 april. Följande arter noterades:
Talgoxe (11 ex, många fler än föregående år), blåmes (4 ex), entita (1 ex), nötväcka (2 ex), stenknäck (2 ex), grönfink (20 ex), grönsiska (8 ex), bergfink (15 ex), bofink (8 ex), pilfink (35 ex), gråsparv (10 ex), steglits (1 ex), domherre (1 ex), järnsparv (1 ex i april), koltrast (5 ex), rödhake (2 ex), ringduva (5 ex), turkduva (6 ex), tamduva (15 ex), större hackspett (1 ex), kaja (10 ex), skata (3 ex), stare (6 ex) och sparvhök (1 ex vid 2-3 tillfällen).
Summa: 24 arter och maximalt 173 individer.

Solbrinken den 11 januari 2017