översvämning i finjasjön vintern 2017 - 2018

Under sommaren 2017 varnade man för låga grundvattennivåer i vårt land. Det hörde sannolikt "vädergudarna", för hösten 2017 blev mycket nederbördsrik, vilket ledde till att Finjasjön och dess omgivningar fylldes av vatten i mängd. Vid årsskiftet hade sjöns nivå stigit från 42,5 till 44,7 m ö h. D v s mer än två meter över normalvattenståndet. I förhållande till den stora översvämningen 2002 är nu vattennivån endast 70 cm under det årets högstanivåer. Nedan ser vi några bilder från sjön och dess omgivningar.
Klicka på en av de små bilderna och växla därefter bilder med hjälp av tangentbordets pil-tangenter!