aktuella bilder från januari - juni 2018

Här finner du enstaka bilder från januari - juni år 2018. Klickar du på dem förstoras de!

Rena som den vitaste snö - en flock sångsvanar mot frostnupen skog vid Hovdala slott.
Gråtrut, ung
Häger
Fiskmås, ung
Stora översvämningar på Hovdalafälten i januari - och en hel del övervintrande fåglar, bl a svanar, änder, hägrar, trutar och måsar. Och några övervintrande tofsvipor och starar.
22 januari: Sångsvan och grågäss i dagvattendammarna vid reningsverket.
Fåglar vid Vinslövssjön: Storskarv...
gråhäger och...
gräsänder
Strömstare vid "laxtrappan" öster om Vinslövssjön.
Hemma på Solbrinken den 17 februari: Nu sjunger blåmesen sin "vårsång" - och det med eftertryck!
2018-02-19: Våtmarkerna vid Lunkeskog
Ljusa ormvråkar
Grågäss på is
Grå- och kanadagäss
Säd- och bläsgäss tar till vingarna när havsörnen flyger över.
Hovdalafältet i snöoväder 2018-03-02
Grågäss i flykten 2018-03-19 - Hovdalaåns mynning

Finjasjön och Hovdalafälten den 25 och 28 mars
Klicka på bilden och växla därefter bilder med piltangenterna!

Hovdalafälten 2018-04-02
Bränning av kanadensiskt gullris vid Ignaberga kalkbrott - ett första test 2018-04-27.
Bränning av kanadensiskt gullris vid Ignaberga kalkbrott - ett första test 2018-04-27.
De gamla ekarna bakom Mölleröds kungsgård
Åraslövs mosse 2018-06-01