Bioblitz 2018  - Änglarp och gårdsjön

Lördagen den 9 juni 2018.
Väder: Soligt, måttlig vind och 22-28 grader C.

2018-06-09: Änglarps by med Gårdsjön och Möllesjön i fjärran.

Bioblitz är en inventering av olika organismer inom ett begränsat område och under begränsad tid. Syftet med en bioblitz är att upptäcka, räkna, kartlägga och lära mer om de levande varelserna inom området men också att öka intresset för biologisk mångfald och förståelsen för att skydda och vårda värdefulla områden. Detta är tredje året som GBF genomför en bioblitz. 
Vilket område inventerade vi i år: Änglarps by med Gårdsjön och omgivande skogar, högmossar, fält och åkrar. Området ligger ca 6 km N Röke. Gårdsjön ligger 116 m ö h.
Vilka deltog: Fågel-, flora-, småkryps- och digitalFOTOgruppen men även övriga medlemmar inom GBF samt Ulf Arup med hustru (lavar), Tony Svensson (svamp) och Stefan Viktorsson (fladdermöss) och markägarna Yngve, Gösta, Lena och Jenny med familj.

Pål Axel Olsson visar oss nattens fångst i insektsfällorna.

Så har vi då alltså genomfört GBF:s tredje bioblitz. Vi blev totalt 44 personer (!) som deltog i arrangemanget, som tog sin början klockan 8 under asken vid Anderssons gård i Änglarp. Efter en inledande genomgång visade Pål Axel Olsson nattens fångst i sina insektsfällor. Därefter drog våra temagrupper - Fågel-, flora- och småkrypsgrupperna - iväg för att leta så många växt- och djurarter som möjligt. Tätt följda av fotografer från vår DigitalFOTOgrupp.
Vid tolvtiden återsamlades vi under asken för en välsmakande lunch (pastasallad, vad annars!) och en kort redovisning från grupperna om vilka arter som hittats under förmiddagen.
Samtliga observationer rapporterades till Artportalen - I bifogad pdf-fil nedan kan du se vilka arter vi påträffade.  Och i början av september kommer vi att ha en skriftlig rapport klar över vad vi såg under den här spännande dagen! Se rapporten nedan!
Vi kunde njuta av ett "Medelhavs-likt" väder med sol och värme - och av en god kamratskap oss GBF:are emellan.

Under våren har vi rekogniserat inom området vid tre tillfällen (mars, april och maj).

2018-03-23: Änglarps by
2018-03-23: Äldre barrskog

Förexkursion till området med projektledningsgruppen måndagen den 21 maj.

2018-05-21: Besök i mosskanten till Gökamyren.
2018-06-09: Gårdsjön med Änglarps by i fjärran.

Bilder från själva Bioblitz-dagen den 9 juni - Klicka på bilderna så förstoras de, och med hälp av piltangenterna kan du växla mellan bilderna!

2018-06-09: Gårdsjön med vita näckrosor.
Området är utökat med några hektar på rullstensåsen mellan Gårdsjön och Möllesjön.
2018-06-09: Jola vid Gårdsjöns södra del.