fågelinventeringar 2018

* Andfågelräkningar (4 st)
* Vinterfåglar inpå knuten
* Kajräkning (inställd!)
* Våtmarksinventering
* Inventering spelande orrar
  och häckande storskarvar

* Andfågelräkning 2018-01-14

* Vinterfåglar inpå knuten 2018-01-26--29

Utöver ovan nämnda fågelarter observerade vi även en ljusgul kanariefågel - en burrymling, som satt vid matplatsen under en dryg kvart! Strax före helgen sågs även två entitor och två gråsiskor - den sistnämnda är en s k "invasionsart" i vinter! Barmark, 5-7 plusgrader, både sol och mulet med stundtals regn och hård vind.

* Andfågelräkning 2018-03-18

* Andfågelräkning 2018-05-06

* Inventering av spelande orrtuppar

* Nationella våtmarksinventeringen

* Andfågelräkning 2018-09-16

En 800 m lång sträcka har betats under sommaren av drygt 20 kor - se staket i sjön tiil vänster!
Inventering av övernattande glador under perioden 8-16 december 2018