FÅGELINVENTERINGAR 2019

* Andfågelräkningar (4 st)
* Vinterfåglar inpå knuten
* Ev kajräkning Hässleholm
* Inventering av turkduva
* Inventering av m hackspett
* Ev inventering Lille mosse
* Nationella våtmarksinven-
  teringen
* Övernattade glador i dec

Andfågelräkning 2019-01-13

Så här skrev Johan Forssblad, Regito angående vårt resultat av andfågelräkningen i Finjasjön: "Kanske det kan ha bidragit att Finjasjön 2018-12-18 uppvisade ett hittills oöverträffat siktdjupsrekord på 4,67 m! Det gamla rekordet var 4,20 m, detta vid andra månader på året. Vattnet var ovanligt klart och vattenståndet lågt för årstiden.
2019-01-10 hade siktdjupet sjunkit till 3,86 m – men fortfarande ett mycket fint värde!"

Vinterfåglar in på knuten 2019-01-25--28

Andfågelräkning 2019-03-17

Andfågelräkning 2019-05-05

Nationella våtmarksinventeringen 2019
Inom ramen för denna inventering har jag sedan några år tillbaka inventerat följande våtmarker: Lillsjödal (NV Sösdala), våtmark Mölleröd, våtmark Ljungamölla, f d Eskilsjön och Hörlinge ängar.
Resultatet framgår av bifogad pdf-fil.

Hörlinge ängar 2019-05-19

Inventering av turkduva 2019
Vi fann strax under 100 individer inom Hässleholms kommun på sammanlagt 12 olika orter.

Inventering av mindre hackspett 2019
Jag ansvarade för en inventering inom alsumpskogen vid nordvästra Finjasjön i april månad.
Resultatet framgår av bifogad fil.

Mindre hackspett (hane) i alsumpskogen 2018 i april

Andfågelräkning 2019-09-15

2019-09-15: Stoby våtmark har blivit kraftigt igenväxt, både i och runt själva våtmarken.