-- 2020 --
Detta år kom till mycket stor del att präglas av spridningen av coronaviruset
och att jag med stöd av gbf gav ut fotoboken "smultronställen"

Antal besök på min hemsida 2020: 2.765

Antalet unika besök under  2020: 1.652

Antalet visade sidor under  2020: 5.749

Inventeringar 2020
Aktuella bilder från 2020:1
Aktuella bilder från 2020:2