fadderdag för vit stork vid fulltofta den 22 augusti
och besök vid gäddängen