FOToboken "Smultronställen i hässleholms kommun"

Hösten 2020 fattade styrelsen för GBF beslut om att produ-cera en fotobok om naturen i Hässleholms kommun - och då som ett komplement till "Naturguide Hässleholm"