Fågelinventeringar 2021

* Andfågelräkningar (4 st)
* Vinterfåglar inpå knuten
* Inventering av storspov
* Fortsatt inventering av
  berguv och backsvala
* Nationella våtmarksinven-
  teringen

* Andfågelräkning 2021-01-17

* Vinterfåglar in på knuten 2021 (29 januari - 1 februari)

* Andfågelräkning 2021-03-14

Inventering av storspov i Hässleholms kommun
Trots upprop i tidningen Norra Skåne, på GBF:s hemsida och i GBF:s Facebookgrupp samt genom inventering av 22 tidigare kända häckningslokaler, fann vi endast sex (!) häckande par i hela kommunen. Se nedanstående karta!

Lokaler inventerade inom ramen för nationella våtmarksinventeringen 2021
Inom Hässleholms kommun inventerades 17 olika lokaler - se bifogad sammanställning nedan!.