FÅGELINVENTERINGAR 2019

* Andfågelräkningar (4 st)
* Vinterfåglar inpå knuten
* Ev kajräkning Hässleholm
* Inventering av turkduva
* Inventering av m hackspett
* Ev inventering Lille mosse
* Nationella våtmarksinven-
  teringen

Andfågelräkning 2019-01-13

Så här skrev Johan Forssblad, Regito angående vårt resultat av andfågelräkningen i Finjasjön: "Kanske det kan ha bidragit att Finjasjön 2018-12-18 uppvisade ett hittills oöverträffat siktdjupsrekord på 4,67 m! Det gamla rekordet var 4,20 m, detta vid andra månader på året. Vattnet var ovanligt klart och vattenståndet lågt för årstiden.
2019-01-10 hade siktdjupet sjunkit till 3,86 m – men fortfarande ett mycket fint värde!"

Vinterfåglar in på knuten 2019-01-25--28

Andfågelräkning 2019-03-17

Andfågelräkning 2019-05-05

Nationella våtmarksinventeringen 2019
Inom ramen för denna inventering har jag sedan några år tillbaka inventerat följande våtmarker: Lillsjödal (NV Sösdala), våtmark Mölleröd, våtmark Ljungamölla, f d Eskilsjön och Hörlinge ängar.
Resultatet framgår av bifogad pdf-fil.

Hörlinge ängar 2019-05-19

Inventering av mindre hackspett 2019
Jag ansvarade för en inventering inom alsumpskogen vid nordvästra Finjasjön i april månad.
Resultatet framgår av bifogad fil.

Mindre hackspett (hane) i alsumpskogen 2018 i april

Andfågelräkning 2019-09-15

2019-09-15: Stoby våtmark har blivit kraftigt igenväxt, både i och runt själva våtmarken.