FÅGELINVENTERINGAR 2019

* Andfågelräkningar (4 st)
* Vinterfåglar inpå knuten
* Ev kajräkning Hässleholm
* Inventering av turkduva
* Inventering av m hackspett
* Ev inventering Lille mosse
* Nationella våtmarksinven-
  teringen

Andfågelräkning 2019-01-13

Så här skrev Johan Forssblad, Regito angående vårt resultat av andfågelräkningen i Finjasjön: "Kanske det kan ha bidragit att Finjasjön 2018-12-18 uppvisade ett hittills oöverträffat siktdjupsrekord på 4,67 m! Det gamla rekordet var 4,20 m, detta vid andra månader på året. Vattnet var ovanligt klart och vattenståndet lågt för årstiden.
2019-01-10 hade siktdjupet sjunkit till 3,86 m – men fortfarande ett mycket fint värde!"

Vinterfåglar in på knuten 2019-01-25--28

Andfågelräkning 2019-03-17

Andfågelräkning 2019-05-05