fågelinventeringar 2020

* Andfågelräkningar (4 st)
* Vinterfåglar inpå knuten
* Ev kajräkning Hässleholm
* Inventering av trana
* Ev inventering Lille mosse
* Nationella våtmarksinven-
  teringen
* Övernattade glador i dec.

* Andfågelräkning 2020-01-12

Anders Linus Larsson, ego & Georg Malm

* Vinterfåglar in på knuten 31 januari - 3 februari

* Andfågelräknare 2020-03-15