Fågelinventeringar 2021

* Andfågelräkningar (4 st)
* Vinterfåglar inpå knuten
* Inventering av storspov
* Fortsatt inventering av
  berguv och backsvala
* Nationella våtmarksinven-
  teringen

* Andfågelräkning 2021-01-17

* Vinterfåglar in på knuten 2021 (29 januari - 1 februari)

* Andfågelräkning 2021-03-14