Fågelinventeringar 2021

* Andfågelräkningar (4 st)
* Vinterfåglar inpå knuten
* Inventering av storspov
* Inventering  skäggdopping
* Nationella våtmarksinven-
  teringen

* Andfågelräkning 2021-01-17