Fågelinventeringar 2022

* Andfågelräkningar (4 st)
* Fåglar inpå knuten
* Inventering av ägretthäger
* Våtmarksinventering
* Några lokaler i kommunen

Ringduva
Starar och kreatur
Sädesärla
Gråhäger

* Andfågelräkning 2022-01-16

* Andfågelräkning 2022-03-13

* Fåglar in på knuten (fågelmatning 1 november 2021 - 31 mars 2022)

Andfågelräknare vid Finjasjön (område II)

* Andfågelräkning 2022-05-08

* Andfågelräkning 2022-09-18

*Inventering av ägretthäger 2022 (fram t o m september månad

Ägretthäger vid Tormestorps båtplats
Ur Norra Skåne 2022-11-04