Fågelinventeringar 2023

Årets uppgifter:
* Andfågelräkningar (4 st)
* Vinterfåglar inpå knuten
* Inventering av hussvala
* Sjöfågelinventering
* Inv Gundrastorps kvarn
* Inv Stoby våtmark
* Inv tjäderlokaler (kompl)

Under vintern 2022-2023 "renoverar" man Stoby våtmark - och vi följer hur det påverkar naturen.