Fågelinventeringar 2024

Årets uppgifter:
* Andfågelräkningar (4 st)
* Vinterfåglar inpå knuten
* Inventering av svarthakad
   buskskvätta
* Sjöfågelinventering
* Inv Stoby våtmark

Möllerödsmaden & Almaån
Fågelplattformen "Slingra dig"
Almaån och riksväg 117
Hovdalafälten och skosgungen vid Solhem (2024-03-18)
Lillö vid fortsatt högvatten (2024-05-05)