FADDERDAG FÖR PROJEKT STORK

Lördagen den 18 juni 2022

Vår förening GBF är fadder till två vita storkar.
Idag (lördagen den18 juni) besökte Jola och jag storkprojektets fadderdag vid hägnet i Fulltofta, utanför Hörby. Linda Birkedal från Naturskyddsföreningen i Skåne, hälsade oss välkomna, varefter vi fick information om vad som hänt i projektet under 2022. 
Det var Staffan Åkeby, Skånes Ornitologiska Förening, som informerade om projektets utveckling under innevarande år: Drygt 60 friflygande par har fått fram nästa 100 ungar och i de olika hägnen har drygt 100 ungar kläckts fram. Således ett bra år! 
Vi fick även se hur man ringmärkte två storkungar och vi bjöds avslutningsvis på grillkorv med bröd.

Under året kommer man att förse hela 12 storkar med GPS-sändare, så vi kan följa deras flyttning till varmare länder under höst och vinter. En mycket trevlig och givande dag! Tack för det!