GBF:s bioblitz lördagen den 10 juni 2023

För femte gången sedan 2016 genomförde GBF en bioblitz.

Lördagen den 10 juni genomförde vår förening (Göingebygdens Biologiska Förening) en s k Bioblitz inom området söder om Hovdala slott (se karta på sidan 4), där vi letade efter så många växt- och djurarter vi kunde finna inom det begränsade området. Vi värnar nämligen den biologiska mång-alden!
Genom området rinner Hovdalaån, medan kuperade skogområden (upp till 90 möh) breder ut sig i väster. Vägar, mindre ängsmarker, dammar, grustag och ett antal fastigheter finns också inom området.
Vi var 27 medlemmar som vid åttatiden samlades vid Boketorp för att under dagen delta i invente-ringen. Vi började med att vittja På Axel Olssons intressanta insektsfällor.
Det hade regnat väldigt lite under de senaste veckorna och det var därför rejält torrt i markerna. Temperaturen på morgonen var ca 17 grader C. Dagen blev varm (22-24 grader C) med klarblå himmel, d v s ganska idealiska väderförhållanden!
Inventeringarna genomfördes i olika grupper; flora-, fågel- och småkryps-grupperna samt med fotografer från vår naturFOTOgrupp fördelade på de olika temagrupperna.
De flesta artgrupper inventerades. Vi saknade dock inventerare då det gäller bl a fiskar och vissa svampar.
Vid 12:30-tiden återsamlades vi för en gemensam lunch (kycklingsallad med pasta och grönsaker), som vår förening bekostade. Efter lunchen fortsatte inventeringarna, och både flora- och småkryps-grupperna höll på en bra stund inpå eftermiddagen!

Detta är femte gången vår förening genomför en bioblitz inom Hässleholms kommun. Bioblitzen 2016 vid Finjasjön-Dalleröd gav 534 växt- och djurarter, 2017 vid Aggarp-Röshult-Möllarp gav 681 arter, 2018 vid Änglarp gav 644 arter och 2019 vid Läreda industriområde (inkl Stoby våtmark) gav 525 arter.
Årets bioblitz gav 467 arter! Se slutrapporten och statistiken i Artportalen på
www.gbfnatur.se under "Inventeringar"!
Tidningen Norra Skåne och nättidningen www.frilagt.se var inbjudna att rapportera från dagen men dök tyvärr aldrig upp! För oss är det nämligen
viktigt att få ut budskapet angående vikten av att värna den biologiska mångfalden!

Thomas Johnsson
Ansvarig för arrangemanget
070-331 61 26 alt
thomas@clangula.se

Samling vid Boketorp Foto: Elisabeth Lood
Slutrapporten från GBF:s bioblitz inom naturreservat Hovdala 2023-06-10