Bilder från stoby våtmark 2022 - 2023

Vi följer utvecklingen under och efter "renoveringen" av våtmarken!

Stoby våtmark 2022-12-21, några veckor in i "renoveringen".
Statistik från våra andfågelräkningar i maj månad - OBS! I totalsumman ingår inte skrattmås & trana!
Småkrypsgruppen letar insekter vid Stoby våtmark (2023-07-04)
Stoby våtmark 2023-08-18