Trollsländeexkursionen till Angsholma grustag
söndagen den 6 augusti

Ett arrangemang ordnat av Göingebygdens Biologiska Förening.

Större ängstrollslända, hona

Vi var 14 deltagare som under Magnus Billqvists eminenta ledning vandrade runt i det stora grustaget med dess många vattensamlingar - och detta för att leta efter trollsländor. 
Mulet väder resulterade i "flygförbud" för de stora trollsländorna (bl a mosaiksländorna), så vi fick koncentrera oss på ett tiotal olika arter ängstrollsländor och flicksländor.
Magnus har en fantastisk förmåga att på ett trevligt sätt beskriva sländornas liv och leverne.

Vi noterade bl a blodröd och större ängstrollsländor, pudrad smaragdflicksländastörre kustflickslända och sjöflickslända samt en långlivad vinterflickslända (lever i ett helt år, d v s även genom vinterhalvåret).
Efter drygt två timmar i grustaget föll de första regndropparna och vi återvände till utgångspunkten, tackade Magnus och hans medhjälpare för lärorika timmar, och satte oss i våra bilar med vindrute-torkarna i "full action"!

Vill du bli medlem i GBF? Besök vår hemsida 
www.gbfnatur.se, så får du vägledning hur du gör!

Rapport från Artportalen
Pudrade smaragdflicksländor, parning